Začalo rozesílání složenek pro zaplacení daně z nemovitých věcí

15.04.2020

Finanční správa zahájila rozesílku celkem 3,3 mil. obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2020 a informací pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, případně do datové schránky.

Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) sice končí v souladu se zákonem až 1. června 2020, ale vzhledem k současným mimořádným okolnostem u daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 000 Kč, postačí obvykle při současné výši repo sazby stanovené Českou národní bankou uhradit daň bez sankce v podobě úroku z prodlení do 31. července 2020. U nižších částek i o něco později. Tato informace se týká většiny poplatníků daně z nemovitých věcí. Poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale vzhledem k mimořádné situaci nebude tento vzniklý nedoplatek do konce srpna 2020 vymáhán.

Daň nebo splátka nad 5 000 Kč

Poplatníkům, u kterých je první splátka daně vyšší než 5 000 Kč, doporučujeme v případě, že se neočekávaně dostali do finančních potíží, využít žádosti o posečkání daně. U žádostí podaných do 31. července 2020 byl prominut správní poplatek. Do 31. července 2020 lze požádat bez správního poplatku individuální žádostí o prominutí případného úroku nebo úroku z posečkané částky.

Složenky a informace k placení daně z nemovitých věcí by měly být doručeny nejpozději do 25. května 2020, pokud tomu nezabrání nečekané okolnosti v souvislosti s pandemií.

Jak daň uhradit?

Finanční správa preferuje úhradu bankovním převodem. Při platbě na pokladně finančního úřadu, případně na poště, by mohlo docházet k nežádoucímu setrvávání ve frontě. Platbu daně může provést kdokoliv z rodiny, aby se zejména starší poplatníci nevystavovali nebezpečí kontaktu s dalšími lidmi, stačí uvést správný bankovní účet finančního úřadu a variabilní symbol, což je u fyzických osob rodné číslo poplatníka. Všechny údaje důležité pro platbu daně jsou uvedeny na složence.

Čísla bankovních účtů pro placení daně z nemovitých věcí

Finanční úřad pro hlavní město Prahu

 • 7755-77628031/0710

Finanční úřad pro Středočeský kraj 

 •  7755-77628111/0710

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

 • 7755-77627231/0710

Finanční úřad pro Plzeňský kraj

 • 7755-77627311/0710

Finanční úřad pro Karlovarský kraj

 • 7755-77629341/0710

Finanční úřad pro Ústecký kraj

 • 7755-77621411/0710

Finanční úřad pro Liberecký kraj

 • 7755-77628461/0710

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

 • 7755-77626511/0710

Finanční úřad pro Pardubický kraj

 • 7755-77622561/0710

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

 • 7755-67626681/0710

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 

 • 7755-77628621/0710

Finanční úřad pro Olomoucký kraj

 • 7755-47623811/0710

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

 • 7755-77621761/0710

Finanční úřad pro Zlínský kraj

 • 7755-47620661/0710 

Variabilní symbol
rodné číslo poplatníka - fyzické osoby nebo IČ právnické osoby

Konstantní symbol
1148 - při bezhotovostní platbě převodem z účtu
1149 - při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou
0001 - při hotovostní platbě daňovou složenkou


Zdroj: Finanční správa