Jaký je rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím?

06.04.2020

Musíte vést daňovou evidenci nebo účetnictví? Jaký je v tom rozdíl? A pro koho je účetnictví povinné? Vše najdete v tomto článku.

Jako podnikatelů se vás může týkat:

 • účetnictví,
 • daňová evidence
 • a evidence příjmů a pohledávek (= uplatňujete paušální výdaje).

Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)

Podvojné účetnictví už fakticky neexistuje, od roku 2004 se o něm z pohledu zákona mluví jen jako o účetnictví. Je to nejkomplexnější varianta účetnictví. Jeho součástí je například účetní rozvaha a výkaz zisku a ztráty, tzv. výsledovka.

Účetnictví ze zákona vedou všechny společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a další typy obchodních společností.

Jako živnostník musíte vést účetnictví, jestliže:

 • jste za loňský rok měl obrat vyšší než 25 milionů korun,
 • jste zapsán v obchodním rejstříku,
 • vám povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis,
 • jste společníkem ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví.

OSVČ také může vést účetnictví dobrovolně, i když nesplňuje výše uvedené podmínky.

Vést účetnictví je složité, a proto si ho podnikatelé typicky nevedou sami, ale najímají si účetní.

Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)

Daňová evidence je určená pouze pro OSVČ. Možná budete znát daňovou evidenci pod dřívějším názvem "jednoduché účetnictví".

Podnikatelé v tomto případě evidují veškeré:

 • příjmy,
 • výdaje,
 • majetek
 • a závazky.

V daňovém přiznání pak uplatňujete své reálné výdaje. Na rozdíl od firem, které vedou podvojné účetnictví, nemusí zpracovávat účetní závěrku.

Součástí daňové evidence je:

 • peněžní deník,
 • kniha pohledávek,
 • kniha závazků
 • a pomocné knihy o ostatním majetku (např. zásoby).

Ačkoliv došlo ke změně terminologie, název jednoduché účetnictví se stále oficiálně používá. Už však neoznačuje daňovou evidenci, ale způsob účtování, který mohou využít pouze spolky, odbory, církve a další nekomerční organizace. Proto si dejte pozor, ať tyto termíny nezaměňujete. 

Evidence příjmů a pohledávek (paušální výdaje)

Můžete se řadit i mezi podnikatelé, kteří nevedou ani účetnictví, ani daňovou evidenci, protože vám stačí pouze evidence příjmů a pohledávek. Budete patřit do skupiny živnostníků, kteří mají roční příjmy do 2 milionů korun a rozhodnou se uplatňovat výdaje procentem z příjmů, lidově paušální výdaje.

Výše paušálu se liší dle oborů. Například řemeslníci a zemědělci si mohou ze svých příjmů automaticky odečíst 80 % jako výdaj. Ostatní výdajové paušály jsou nižší, volné živnosti mají 60 %, herci, právníci a lékaři zase 40 %.

Nevíte, zda využít raději paušál nebo daňovou evidenci? Poradím vám!

Volba mezi účetnictvím a daňovou evidencí

Jestliže nemusíte vést účetnictví, raději si zvolte daňovou evidenci, která je mnohem jednodušší. 

Z toho důvodu si dejte v začátcích podnikání pozor, abyste se automaticky nezaregistrovali do obchodního rejstříku, jestliže vám tuto povinnost neukládá zvláštní předpis. Pokud jste se do obchodního rejstříku nedopatřením zapsali, už nemáte na výběr. Účetnictví musíte vést minimálně 5 let. Teprve poté můžete přejít na daňovou evidenci. 

Jestli chcete změnit systém účtování, musíte nejdřív uzavřít účetní rok. Až poté můžete najet na jiný systém. 

A když si nebudete vědět rady, můžete vše vyřešit jednoduše online.

Zdroj: Money Blog