Ceník on-line účetnictví

Pro neplátce DPH

za měsíc služby: online úložiště, výstupy, konzultace

- do 30 dokladů za měsíc

900 Kč

Pro plátce DPH

za měsíc služby: online úložiště, výstupy, konzultace

- do 30 dokladů za měsíc

1 300 Kč

Za každý další doklad nad rámec měsíční platby

20 Kč

Další služby

nad rámec měsíčních balíčků

Mzdy

zpracování mezd jednoho zaměstnance

120 Kč

Přiznání k dani z příjmů pro OSVČ

včetně přehledů pro OSSZ a zdrav. pojišťovnu

1 200 Kč

Přiznání k dani z příjmů právnických osob

včetně příloh a zpracování účetní závěrky

4 000 Kč

Silniční daň

včetně rozpisu záloh, nad 3 vozy 50 Kč/vozidlo

150 Kč do 3 aut